God’s love is FOC, but NOT cheap.

Dear Friend,

Praised be Jesus and Mary!

This post is inspired by the parish recollection at St. Augustine Parish Church last Holy Monday, April 14. If I remember correctly, the speaker is Fr. Eugene.

God’s love is FOC, but not cheap. It is especially for you.

God loves us unconditionally. His graces are FOC (free of charge). His love may be free, but it is certainly not cheap. The word “free” and “cheap” is totally different. God’s love is free, but it cannot be bought conveniently in the market. What God paid for us is very precious and costly – His life. And, remember. Even if you are the only man alive in this world, He will still offer up His life for you up on the cross. Yes, if that is the way to save us from sin, from death. That is how much He loves each of us.

God is forgiving. He counts not our sins but our good deeds.

At Pope Francis’ first Angelus address, he said, “Don’t forget this: God never gets tired of forgiving; it is we that get tired of asking forgiveness.” Sometimes, it is because of shame that we avoid confession. I forgot if it was from the Pope’s or our parish priest’s homily, but either one of them shared that shame is a good thing. Having shame means that we are aware of our wrong doings. But shame must not stop us from confessing our sins, because God does not count our sins; He counts the good deeds.

It is not enough to agree to God’s plans with our hearts and minds. We must concretize them in our lives.

It is good if we believe and agree with God. Faith, however, is not just believing. We must put our faith into action. We must be living witnesses of Jesus through our own lives. We must concretize God’s teaching and we must act NOW.

Have a blessed Maundy Thursday.

Love,

Kristine G. Veneracion

——

(translation)

Mahal kong kaibigan,

Purihin si Hesus at si Maria!

Nagkaroon ng Pamparokyang Rokolekyon noong Lunes Santo, ika-4 ng Abril, sa Parokya ni San Agustin. Narito ang ilan sa aking mga natutunan.

Ang pagmamahal ng Diyos ay libre, ngunit hindi mumurahin. Ito ay para sa iyo.

Tunay na mapagmahal ang Diyos. Libre ang mga biyayang nagmumula sa Kanya. Ang pagmamahal ng Diyos ay libre ngunit hindi ito mumurahin. Magkaiba ang “libre” at “mura”. Hindi ito mumurahin na nabibili sa mga ukay-ukay. Bakit? Tingnan mo na lang ang tawag natin sa Holy Week sa ating wika? Hindi ba’t “banal” ang “holy”? Ngunit bakit natin ito tinatawag na “Mahal na Araw”? Ito ay dahil “mahal” and ibinayad ng Diyos para sa ating kaligtasan – ang Kanyang buhay. At, kahit nag-iisa ka na lamang sa mundo, iaalay pa rin Niya ang buhay Niya sa krus para sa iyo. Oo, kung iyon ang paraan para tayo ay maligtas. Ganyan Niya tayo kamahal.

Mapagpatawag ang Diyos. Hindi Niya ang ating mga kasalanan ang binibilang Niya, kundi ang ating mga kabutihan.

Minsang sinabi ni Papa Francisco, “Huwag Ninyong kalilimutan: Hindi napapagod magpatawad ang Panginoon; tayo ang napapagod humingi ng tawad.” Minsan, hindi tayo nakakapangumpisal dahil sa hiya. HIndi ko na maalala kung sa sermon ba ng Papa o ng pari sa aming parokya ko narinig. Ang wika, “Mabuti ang marunong mahiya.” Nahihiya tayo dahil alam nating may ginawa tayong pagkakamali. Pero hindi tayo dapat pigilan ng hiya sa pangungumpisal dahil hindi naman binibilang ng Diyos ang mga kasalanan natin. Ang mga kabutihang ginagawa natin ang siya Niyang binibilang.

Hindi sapat na sumang-ayon sa plano ng Diyos. Dapat natin itong isabuhay.

Mainam kung naniniwala at sumasang-ayon tayo sa Panginoon. Ngunit ang pananampalataya ay hindi nagtatapos sa paniniwala. Kailangan natin itong isabuhay. Dapat tayong maging testigo ni Hesus sa pamamagitan ng ating mga sariling buhay. At, dapat NGAYON NA tayo kumilos.

Isang mapagpalang Huwebes Santo sa inyong lahat.

Nagmamahal,

Kristine G. Veneracion

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s